GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cypresbaan 38 B, Capelle aan den IJssel

Cypresbaan 38 B
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 390 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.500,= per maand

Uitstekend gelegen in aanbouw zijnde bedrijfsunit bestaande uit circa 270 m² bedrijfsruimte op de begane grond, circa 60 m² kantoorruimte op de verdieping, circa 60 m² opslagruimte op de verdieping (uitbreiding kantoorruimte is mogelijk) alsmede 6 parkeerplaatsen gelegen aan de Cypresbaan 38 B.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijvenpark Hoofdweg en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 ligging op nog geen kilometer. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander.


Auto(onderhouds)bedrijven zijn binnen dit project niet toegestaan. 

Indeling

Circa 270 m² bedrijfsruimte op de begane grond
Circa 60 m² kantoorruimte op de verdieping
Circa 60 m² opslagruimte op de verdieping (uitbreiding kantoorruimte is mogelijk)
6 parkeerplaatsen

 

Voorzieningen

Cypresbaan 38 B :
  • Onderheide betonvloer;
  • Verwarming middels vloerverwarming / heater;
  • Te openen ramen;
  • Lichtstraat t.b.v. daglichttoetreding;
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur (2.80 x 3 m)
  • Separate entrée;
  • Verlichtingsarmaturen;
  • Pantry;
  • Toilet.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.500,= per maand exclusief BTW
 

Huurtermijn

5 jaar +  5 optiejaren
 
 

Oplevering

Indicatie juli 2020

Servicekosten

In overleg; kosten voor elektra en warmte worden middels tussenmeters periodiek verrekend.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.