GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cornusbaan 89, Capelle aan den IJssel

Cornusbaan 89
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 275 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.200,= per maand

Totaal circa 275 m² opslagruimte, verdeeld over de begane grond (circa 150 m²) en entresol (circa 125 m²) alsmede 2 parkeerplaatsen, gelegen aan de Cornusbaan 89 te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een uitstekend onderhouden kleinschalig bedrijfscomplex en is gelegen op het zeer representatieve Capelle Trade Centre te Capelle aan den IJssel welke voorzien is van parkmanagement en beveiliging.

De bedrijfsunit bevindt zich in het Hoofdweggebied en is goed bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 ligging op nog geen kilometer afstand. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander.

 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van o.a.:
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur;
  • Verwarming middels heater;
  • Betegelde wanden;
  • Monoliet afgewerkte betonvloer;
  • Lichtstraat in het dak;
  • Verlichting door middel van TL armaturen;
  • Entresolvloer;
  • Toilet.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.200,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg
 

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

Het voorschot voor de service- en energie (verwarming en elektra) bedraagt € 300,= per maand exclusief BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.