GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cornusbaan 39, Capelle aan den IJssel

Cornusbaan 39
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 266 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.095,= per maand

Een representatieve bedrijfsunit bestaande uit ca. 157 m² bedrijfsruimte, ca. 52 m² kantoorruimte en ca. 57 m² entresol, alsmede 3 parkeerplaatsen, gelegen aan de Cornusbaan 39 te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van de uitstekend onderhouden kleinschalige complexen “Ichtus” en “Meerhorst” en is gelegen op het zeer representatieve en goed onderhouden Capelle Trade Centre te Capelle aan den IJssel welke voorzien is van parkmanagement en beveiliging.


De bedrijfsunit bevindt zich in het Hoofdweggebied en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 ligging op nog geen kilometer afstand. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander.
 

Indeling

Bedrijfsruimte         : circa 157 m²
Kantoorruimte         : circa   52 m²
Entresol                  : circa   57 m²
 
3 parkeerplaatsen                                                    
 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van o.a.:
 • Overheaddeur afmeting ca. 3200 x 4200 mm, elektrisch bedienbaar;
 • Verwarming middels heater;
 • Vrije hoogte ca. 6 m1;
 • Monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 1.500 kg/m²;
 • Lichtstraat in het dak;
 • Verlichting door middel van TL armaturen;
 • Entresolvloer. 
De kantoorruimte wordt opgeleverd voorzien van o.a.:
 • Aluminium puien voorzien van isolerende beglazing en te openen ramen;
 • Kabelgoten ter plaatse van de buitengevels/aluminium puien geschikt voor elektra-, telecommunicatie en computerbekabeling;
 • Verwarming d.m.v. radiatoren aangesloten op stadsverwarming;
 • Systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
 • Pantry met close-in boiler;
 • Toilet.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.095,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 100,= per maand excl. BTW.  
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie 
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.