GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Capelseweg 34 (nabij), Capelle aan den IJssel

Capelseweg 34 (nabij)
Capelle aan den IJssel

Overig

Metrage 600 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.000,= per maand

Voor de verhuur is ca. 600 m² omheind buitenterrein beschikbaar, gelegen aan de Capelseweg (nabij huisnummer 34) te Capelle aan den IJssel.In tegenstelling tot het huidige gebruik zijn auto gerelateerde activiteiten op het terrein niet toegestaan.

Locatie en Bereikbaarheid

Het buitenterrein is bereikbaar via een zijstraat van de Bermweg. De Capelseweg is één van de hoofd aanrijroutes van de gemeente Capelle aan den IJssel en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 liggen op nog geen 3 kilometer afstand. Metrostation Schenkel ligt op ongeveer 2 kilometer.

 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.000,= per maand exclusief BTW.
 

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening            
De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI Alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van  de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.