GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Capelseweg 34-36, Capelle aan den IJssel

Capelseweg 34-36
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 218 m²
Huurbaar vanaf 218 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.500,= per maand excl. BTW en SK

Functioneel bedrijfsobject bestaande uit circa 200 m² bedrijfsruimte, circa 18 m² kantoorruimte met circa 270 m² voorterrein alsmede 8 parkeerplaatsen aan de achterzijde, gelegen aan de Capelseweg 34-36 te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

De Capelseweg is één van de hoofd aanrijroutes van de gemeente Capelle aan den IJssel en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 liggen op nog geen 3 kilometer afstand. Metrostation Schenkel ligt op ongeveer 2 kilometer.
 

Indeling

Circa 200 m² bedrijfsruimte
Circa   18 m² kantoorruimte
Circa 270 m² voorterrein
8 parkeerplaatsen aan de achterzijde
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
  • 3  overheaddeuren;
  • Separate loopdeur aan de voorzijde;
  • Verlichting middels TL-armaturen;
  • Tegelvloer;
  • Diverse elektrapunten;

Daglicht via gevel/daklicht.De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
  • Verlichting;
  • pantry;
  • toilet.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.500,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

Per direct

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Het bedrijfsobject heeft een voorterrein van circa 270 m².

Er zijn 8 parkeerplaatsen aan de achterzijde van het pand.