GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Burgemeester Schalijlaan 44, Capelle aan den IJssel

Burgemeester Schalijlaan 44
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 320 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.600,= per maand

Bedrijvencomplex, bestaande uit 23 representatieve kleinschalige bedrijfsruimten vanaf ca. 290 m² gelegen aan de Burgemeester Schalijlaan 20-64 te Capelle aan den IJssel in de wijk Schollevaar. Elke unit beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen, daarnaast zijn er nog voldoende openbare parkeerplaatsen

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen in het Hoofdweggebied aan het begin van de wijk Schollevaar, direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de Hoofdweg. Vanaf de Hoofdweg is er een directe verbinding naar station Rotterdam Alexander.
 

Indeling

200 m² bedrijfs-/opslagruimte – begane grond                     
60 m² kantoorruimte – begane grond     
60 m² kantoorruimte – 1e verdieping     

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • onderheide betonvloer;
 • elektrisch bedienbare overheaddeur;
 • verlichting middels tl-armaturen;
 • verwarming middels heater;
 • brandslanghaspel. 

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping
en is voorzien van o.a.:
 • entree met trap naar de kantooretage;
 • toilet;
 • pantry;
 • systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
 • verwarming middels  radiatoren;
 • te openen ramen met dubbele beglazing.

Huurtermijn

In overleg.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt  €  2.600,= per maand exclusief BTW en servicekosten
 

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 80,= per maand exclusief BTW. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen:
 • Periodieke controle- en onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de overheaddeur;
 • Dak inspectie en onderhoud;
 • Elektriciteitsgebruik inclusief vastrecht ten behoeve van installaties en verlichting van het gemeenschappelijk terrein;
 • Onderhoud en periodieke controle brandblusmiddelen;
 • Onderhoud en periodieke controle verwarmingsinstallatie
 • Bijdrage hekwerk
 • Schoonmaken buitengevels 
 • Onderhoud en schoonmaken buitenterrein
 • Assurantiepremie buitenbeglazing
 • Watergebruik inclusief vastrecht
 • Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten;

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.