GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Venkelbaan 52, Capelle aan den IJssel

Venkelbaan 52
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 274 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.000,= per maand

Representatieve bedrijfsunit bestaande uit circa 198 m² bedrijfsruimte, circa 76 m² kantoorruimte verdeeld over 2 lagen alsmede 3 parkeerplaatsen gelegen aan de Venkelbaan 52 op het bedrijventerrein Capelle Trade Centre te Capelle aan den IJssel. Capelle Trade Center is voorzien van Parkmanagement

Locatie en Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein is gelegen tussen de Hoofdweg en de Rijksweg A-20 in de gemeente Capelle aan den IJssel en heeft goede aansluitingen op de op- en afritten van de Rijksweg A-20. Het Capelle Trade Centre is gelegen in de directe nabijheid van een NS-station en van het winkelcentrum Alexandrium III te Rotterdam.
 

Indeling

Bedrijfsruimte                       circa 198 m²
Kantoorruimte                       circa   76 m²
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
-elektrisch bedienbare overheaddeur afmeting ca. 3200 x 4200 mm;
-verwarming door middel van een indirect gestookte heater – tot 15 oC;
-vrije hoogte van ca. 6 m1
-afgewerkte betonvloer met een nuttige vloerbelasting van 1.500 kg/m2
-daglichttoetreding d.m.v. een lichtstraat;
-verlichting door middel van T.L.-armaturen. 

De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en is voorzien van o.a.:
-cv door middel van radiatoren;
-systeemplafond voorzien van T.L. verlichtingsarmaturen;
-aluminium puien voorzien van isolerende beglazing en te openen ramen;
-toiletgroep;
-pantry met warm en koud water voorziening;
-mechanische ventilatie ten behoeve van toilet en pantry;
-kabelgoten geschikt voor elektra-, telecommunicatie- en computerbekabeling;
-alarmsysteem;
-afgewerkte wanden.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.000,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Servicekosten

In overleg.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
  
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemming:
Onderstaand enige relevante bepalingen uit het bestemmingsplan:
- Milieucategorieën 1 t/m 3;
- Groothandel en bedrijfsdoeleinden;
- Geen buitenopslag;
- Geen horeca toegestaan;
- Deelname aan de “Parkmanagement” vereniging.
  
Servicepoint
Nabij de entree aan de Hoofdweg is een representatief paviljoen gebouwd van waaruit dienstverlenende taken worden aangeboden. Diensten die vanuit dit servicepoint worden verleend worden bepaald door de vereniging Parkbeheer welke bestaat uit alle gebruikers van het Capelle Trade Center. De vereniging Parkbeheer heeft als doel om de hoogwaardige en duurzame uitstraling van het park te behouden. Enkele diensten die thans vanuit het servicepoint worden aangeboden zijn:
- Parkmanagement
- Beveiliging
 
De parkmanager die is aangesteld door de vereniging Parkbeheer heeft tot taak het regelen en toezicht houden op het collectieve groenonderhoud, de parkbewaking, de vuilophaaldienst en de dienstverlening vanuit het servicepoint. Capelle Trade Centre wordt voortdurend bewaakt door camera’s die gemonitord worden vanuit het servicepoint.