GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Sonarstraat 10, Capelle aan den IJssel

Sonarstraat 10
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 422 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 2.350,= per maand

Functioneel bedrijfsobject gelegen aan de Sonarstraat 10 te Capelle aan den IJssel. Het object bestaat uit circa 312 m² bedrijfsruimte met circa 110 m² kantoor-/kantineruimte op de verdieping.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen direct bij de Admiraal Helfrichweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein “Capelle-West”. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 15 hectare en kenmerkt zich onder andere door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende ondernemingen. De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend door de ligging nabij de op en afritten van de Rijksweg A-16. Met gebruikmaking van de buslijnen 34 of 37 bent u snel op één van de Capelse-/ of Rotterdamse metro of (intercity)treinstations. 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • betonvloer;
 • overheaddeur met separate loopdeur;
 • verlichtingsarmaturen;
 • verwarming d.m.v. heater;
 • krachtstroomaansluiting;
 • vrije hoogte begane grond circa 5-7 meter;
 • daglichttoetreding middels ramen in de gevels; 

De kantoorruimte is ingedeeld in diverse vertrekken en voorzien van o.a.:
 • vloerbedekking (laminaat);
 • toiletgroep;
 • systeemplafonds;
 • Tl- verlichtingsarmaturen;
 • verwarming middels radiatoren;
 • kantineruimte met pantry.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 2.350,= per maand exclusief BTW.
 

Huurtermijn

5 jaar met 5 optiejaren.
 

Servicekosten

In overleg, afhankelijk van het servicekostenpakket.
 

Huurvoorwaarden

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Bestemmingsplan
Bedrijf tot en met categorie 2.