GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Radarstraat 12, Capelle aan den IJssel

Radarstraat 12
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 575 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 3.500,= per maand

Ca. 400 m² bedrijfsruimte met ca. 175 m² kantoorruimte en 8 parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein is beschikbaar. Aangezien het object uitsluitend de begane grond betreft, zijn er voldoende mogelijkheden om de verhouding bedrijfsruimte-kantoorruimte te herzien naar de behoefte van de huurder.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Capelle-West”. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 15 hectare en kenmerkt zich onder andere door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende handelsondernemingen. De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend door de ligging nabij de op en afritten van de Rijksweg A-16. Met gebruikmaking van de buslijnen bent u snel op één van de Capelse of Rotterdamse metro of (intercity)treinstations.
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • Deels onderheide betonvloer, deels stelconplaten vloer;
 • Vrije hoogte van 3,5 meter;
 • expeditiedeur;
 • Verwarming middels radiatoren;
 • Verlichting middels Tl-armaturen;
 • Daglichttoetreding; 

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
 • Representatieve entree;
 • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
 • Airconditioning (deels);
 • Afgewerkte wanden;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • Vloerbedekking (linoleum);
 • Te openen ramen;
 • Verwarming middels radiatoren;
 • Kabelgoten met elektra- en databekabeling;
 • Serverruimte;
 • Gescheiden toiletgroep;
 • Kantine met keuken.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 3.500,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.
 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.