GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Molenbaan 11, Capelle aan den IJssel

Molenbaan 11
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 1.404 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 85.000,= per jaar

Functioneel bedrijfsobject bestaande uit circa 650 m� bedrijfsruimte in combinatie met circa 754 m� kantoorruimte verdeeld over 3 kantoorverdiepingen, alsmede 22 parkeerplaatsen op het bij het object behorende parkeerterrein. Het pand is gelegen aan de Molenbaan 11 te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het pand is gelegen aan de Molenbaan 11, onderdeel uitmakende van bedrijfscomplex Quartet in het ‘Hoofdweggebied’ te Capelle aan den IJssel.

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.

Test
 

Indeling

Circa 650 m² bedrijfsruimte
 
Circa 259 m² kantoorruimte op de begane grond
Circa 247 m² kantoorruimte op de 1e verdieping
Circa 248 m² kantoorruimte op de 2e verdieping
 
22 parkeerplaatsen
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- Onderheide betonvloer;
- 3 overheaddeuren;
- Veel extra beveiligingssystemen zoals inrij beveiliging;
- Verlichting middels LED-armaturen;
- Toiletten;
- Verwarming middels een warmwater heater (via stadsverwarming) 

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- Systeemplafond met inbouwarmaturen;
- Afgewerkte wanden;
- Aanwezige vloerbedekking;
- Kabelgoten;
- Patchkast en bekabeling;
- Te openen ramen;
- Verwarming d.m.v. radiatoren op stadsverwarming;
- Aanwezige scheidingswanden;
- Sanitair per verdieping;
- Diverse Pantry’s.
 

Huurtermijn

5 jaar 

Oplevering

1e kwartaal 2023

Huurprijs

Huurprijs
De huurprijs, in de huidige staat, bedraagt € 85.000,= per jaar exclusief BTW, servicekosten en parkeerplaatsen.

Huurprijs parkeren
De huurprijs bedraagt € 200,= per plaats per jaar exclusief BTW.
 

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.