GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Kompasstraat 38, Capelle aan den IJssel

Kompasstraat 38
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 84 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 825,= per maand

Voor de verhuur is dit kantoorobject beschikbaar, bestaande uit circa 84 m² kantoor-praktijkruimte op de begane grond. Deze kantoorunit maakt onderdeel uit van een bedrijfsobject, maar beschikt over een eigen entree en 5 parkeerplaatsen.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Capelle-West”. Dit bedrijventerrein beslaat een oppervlakte van circa 15 hectare en kenmerkt zich onder andere door een zeer gevarieerde bedrijvigheid, van lokale productiebedrijven tot landelijk werkende handelsondernemingen. De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend door de ligging nabij de op en afritten van de Rijksweg A-16. Met gebruikmaking van de buslijnen bent u snel op één van de Capelse of Rotterdamse metro of (intercity)treinstations.

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
• Zelfstandige toegang;
• Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
• Afgewerkte wanden;
• Vloerbedekking;
• Te openen ramen;
• Verwarming middels radiatoren (eigen CV installatie)
• Kabelgoten;
• Sanitaire voorziening;
• Pantry.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 825,= per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk.

Servicekosten

In overleg.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.