GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cornusbaan 75A, Capelle aan den IJssel

Cornusbaan 75A
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 90 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 850,= per maand

Functionele bedrijfsunit gelegen aan de Cornusbaan 75A te Capelle aan den IJssel. Voor de verhuur is ca. 60 m² bedrijfsruimte met ca. 30 m² entresolvloer alsmede 1 parkeerplaats beschikbaar.

Locatie en Bereikbaarheid

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van ‘Bedrijfsverzamelgebouw Middensingel’ en bevindt zich in het Hoofdweggebied en is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 ligging op nog geen kilometer afstand. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander.
 

Voorzieningen

De bedrijfsunit is voorzien van o.a.:
-Betonvloer;
-Handmatig bedienbare overheaddeur; (ca. 3 m1 x ca. 3,60 m1);
-Loopdeur
-Verlichtingsarmaturen;
-Radiator;
-Betegelde toiletruimte met sanitair. 
  
De entresolvloer is voorzien van o.a.:
-Linoleum vloer;
-Te openen ramen;
-Radiator.

Indeling

Bedrijfsruimte begane grond                       ca. 60 m²
Entresolvloer  1e verdieping                        ca. 30 m²
 
1 parkeerplaats
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 850,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.
 

Oplevering

Per 1 september 2017.

Servicekosten

Voorschot servicekosten
Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 25,= per maand exclusief BTW. De servicekosten bestaan uit:
-Tuinonderhoud/onkruidvrij houden van de bestrating;
-Onderhoud overheaddeur 1 x per jaar, inclusief reiniging overheaddeur 2x per jaar;
-Glasbewassing;
-Aansprakelijkheidsverzekering;
-Glasverzekering;
-Deelname parkmanagement CTC;
-Administratiekosten 5%. 

Energiekosten
Huurders zullen zelf overeenkomsten sluiten met nutsbedrijven voor levering water, elektra en stadsverwarming.
 

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
  
Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.