GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Ambachtstraat 14, Bergambacht

Ambachtstraat 14
Bergambacht

Bedrijfsruimte

Metrage 3.517 m²
Type aanbod Te huur/ te koop
Huurprijs € 195.000,= per jaar / € 2.250.000,= kosten koper

Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 3.146 m² bedrijfsruimte met 371 m² kantoorruimte en 20 parkeerplaatsen, gelegen op 5.579 m² eigen grond aan de Ambachtstraat 14 te Bergambacht.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen op het bedrijventerrein “De Wetering” te Bergambacht.  De locatie is gesitueerd direct nabij de provinciale weg N210, de belangrijkste verkeersader door de Krimpenerwaard, lopende van Krimpen aan den IJssel naar Schoonhoven.
 

Kadastrale gegevens

Gemeente       : Bergambacht
Sectie              : B
Nummer         : 4584 en 4746
Grootte           : Respectievelijk 3.330 m² en 2.249 m²   
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
 • Onderheide betonvloer;
 • Vrije hoogte variërend van 5 tot 7 meter;
 • Geïsoleerde daken en gevels;
 • Verlichting middels Tl-armaturen;
 • Krachtstroom;
 • Sanitaire voorzieningen;
 • Kantineruimte;
 • 2 laad en loszones met elektrische bedienbare overheaddeuren waarvan er 6 beschikken over een loading dock voorzien van dockleveler;
 • Loodskantoor;
 • Omheind buitenterrein, deels verhard middels asfalt en deels middels klinkerbestrating. 
De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond en 1e verdieping en is voorzien van o.a.:
 • Entree / ontvangstruimte;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken;
 • keuken met apparatuur;
 • dubbele toiletvoorziening;
 • systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
 • Verwarming middels radiatoren;
 • afgewerkte wanden;
 • vloerbedekking;
 • trap naar de kantooretage;
 • te openen ramen met dubbele beglazing;
 • alarminstallatie. 
Door de huidige huurder zijn er diverse gebruikers specifieke voorzieningen aangebracht. Hieronder dient onder andere te worden verstaan de koelinrichting in de bedrijfsruimte. Indien dit voor een opvolgend huurder/koper bruikbaar kan zijn zal hierover overleg met de huidige huurder worden gevoerd.
 
 

Vraagprijs

De koopsom bedraagt € 2.250.000,= kosten koper exclusief BTW.
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 195.000,= per jaar exclusief BTW.
 

Huurtermijn

De huurtermijn is vijf jaar met een aansluitende periode van vijf jaar.
 
 

Servicekosten

In overleg.

Oplevering

In overleg, op korte termijn mogelijk

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.