GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Gildenweg 9, Zwijndrecht

Gildenweg 9
Zwijndrecht

Kantoorruimte

Metrage 110 m²
Huurbaar vanaf 110 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 85,= per m² per jaar

Het betreft ca. 110 m² kantoorruimte op de 1e verdieping alsmede 2 parkeerplaatsen op het voorterrein, in een Bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein de ‘Geer’ aan de Gildenweg 9 te Zwijndrecht.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen langs een doorgaande weg op het bedrijventerrein “de Geer” te Zwijndrecht. Dit bedrijventerrein ligt aan de zuidzijde van Zwijndrecht en is goed verbonden met de Rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen) en verdere uitvalswegen. 
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van:

  • gezamenlijke entree op de begane grond;
  • systeemplafonds met inbouwarmaturen;
  • toilet;
  • pantry;
  • verwarming middels radiatoren in combinatie met cv-installatie.
  • alarminstallatie;
  • glasvezelverbinding.

Indeling

Kantoorunit 1e verdieping:               ca.   110 m² 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 85,=- per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.

 

Huurtermijn

In overleg.

Huuringangsdatum

In overleg.

Servicekosten

Het voorschot servicekosten bedraagt € 23,= per m² per jaar exclusief BTW.

- water;
- elektra;
- tuin onderhoud;
- algemene schoonmaak;
- glasbewassing buitenkant;
- administratiekosten.

Tevens wordt er een bedrag van € 100,=- per maand exclusief BTW in rekening gebracht voor het gebruik van de glasvezel internetverbinding.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.