GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Mercuriusweg 5, Waddinxveen

Mercuriusweg 5
Waddinxveen

Bedrijfsruimte

Metrage 2.035 m²
Huurbaar vanaf 189 m²
Type aanbod Te koop/te huur
Huurprijs € 1.428,= per maand (vanaf)
Koopsom € 231.750,= v.o.n.

Op bedrijventerrein Zuid aan de Mercuriusweg 5 te Waddinxveen zal een nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw worden gerealiseerd bestaande uit 10 representatieve bedrijfsunits. De units zijn beschikbaar voor de verhuur en verkoop en onder te verdelen in 4 types (A t/m D).

Locatie en Bereikbaarheid

Het betreft een representatief gebouw voor bedrijven die hoge eisen stellen aan huisvesting, zelf willen bepalen hoe ruimtes worden ingedeeld en/of afgewerkt en flexibel willen zijn voor wat betreft huur of koop.

De units zijn uitermate geschikt voor een combinatie van functies zoals kantoor, opslag, showroom en/of productie. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan bedrijven t/m milieucategorie 2.

Het bedrijventerrein is gelegen op bedrijventerrein Zuid aan de Mercuriusweg te Waddinxveen en is gesitueerd nabij de op- en afritten van de A12 en A20. (Utrecht – Rotterdam – Den Haag).
 

Voorzieningen

Opleveringsniveau
De units zullen casco worden opgeleverd. 

Buitenzijde
 • Metselwerk elementen (deels prefab) ter plaatse van de penanten van de units type A en de 1 meter hoge plinten ter plaatse van de noord- en oostgevels.
 • Aluminium puien (RAL7016) met daarin een entreedeur (RAL2010) met briefsleuf en aluminium gevelkozijnen met te openen valramen op de 1e verdieping.
 • Overige gevels bestaan uit verticale profielbeplating met horizontale binnendozen met interieurcoating op stalen draagconstructie.
 • Elektrische bedienbare overheaddeuren (type B-D hoogte 4 meter, type A hoogte
 • 3 meter).
 • Buitenlamp boven de overheaddeuren met schemerschakelaar.
 • Isolatie RC waarden dak RC=6.00m2 K/W, buitenwanden RC=4,5m2 K/W.
 
Binnenzijde
 • Onderheide betonvloer begane grond (deels bestaand) met een vloerbelasting van 1.000 kg/m².
 • Betonnen verdiepingsvloer met een vloerbelasting van 400 kg/m².
 • Unit scheidende wanden bestaande uit gasbeton elementen.
 • Meterkast voorzien van 1 krachtgroep (t.b.v. de overheaddeur), 2 lichtgroepen 230V.
 • Brandslanghaspel op begane grond.

Vraagprijs

Voor de actuele beschikbaarheid en koopsom-/huurprijzen verwijzen wij u naar onze bijgesloten PDF.
 
 

Oplevering

Indicatie bouwkundige oplevering 4e kwartaal 2021.
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumenten prijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het CBS. De herziening zal nooit een verlaging van de huur tot gevolg hebben.

Huurbetaling
De betaling van de huurprijs en eventuele bijkomende kosten geschiedt in termijnen van 1 maand, bij vooruitbetaling te voldoen.
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. Tevens dient een volmacht afgegeven te worden voor automatisch incasseren van de uit het huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

Omzetbelasting
De huurder zal bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel jaarlijks gedurende de huurperiode verklaren dat 90% of meer van zijn zakelijke prestaties omzetbelastingplichtig zijn. Als op enig moment blijkt dat niet meer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd gelijk aan alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade in het verleden en in de toekomst.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.


 

Servicekosten

In overleg

Bijzonderheden

Vereniging van eigenaren
Ten behoeve van het onderhoud en instandhouding van diverse (algemene) voorzieningen zal er een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. De jaarlijkse bijdrage hiervoor bedraagt € 2,00 per m² per jaar. Dit kan worden aangepast door de Vereniging van Eigenaren.

Nutskosten
Huurder beschikt over eigen meters t.b.v. nutsvoorzieningen en zal derhalve zelf overeenkomsten sluiten met de desbetreffende leveranciers.

Reclamevoering
Voor elke unit zal  er een locatie voor de naamreclame worden vastgesteld op de eclametekening. Andere reclame-uitingen zijn niet toegestaan.