GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Frankrijklaan 8a, Hazerswoude-Dorp

Frankrijklaan 8a
Hazerswoude-Dorp

Kantoorruimte

Metrage 795 m²
Huurbaar vanaf 265 m² m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 75,= per m² per jaar

Een zeer representatief kantoorobject bestaande uit circa 795 m² kantoorruimte gelegen aan de Frankrijklaan 8A te Hazerswoude-Dorp op het bedrijventerrein International Trade Center. Het betreft een zichtlocatie met een geweldig uitzicht. Op eigen terrein zijn er parkeerplaatsen beschikbaar.

Locatie en Bereikbaarheid

Het kantoorgebouw is gelegen op bedrijventerrein International Trade Center te Hazerswoude-Dorp (gemeente Alphen aan den Rijn) en is prima bereikbaar middels de nabij gelegen snelwegen A4, A12 en A20. Het bedrijventerrein ligt centraal tussen de plaatsen Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer.

Indeling

Begane grond
Circa 265 m² kantoorruimte

1e verdieping
Circa 265 m² kantoorruimte

2e verdieping
Circa 265 m² kantoorruimte
 

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van onder andere de navolgende voorzieningen:
- Een centrale representatieve entree;
- Systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
- Vloerbedekking;
- Kabelwandgoten;
- Zonwering;
- Pantry;
- Toiletgroepen.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 75,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Servicekosten

In overleg. De servicekosten worden op basis van een voorschot doorbelast.

Huuringangsdatum

In overleg

Huurtermijn

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie 30 januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
ndanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.