GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Rietbaan 21H, Capelle aan den IJssel

Rietbaan 21H
Capelle aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 180 m²
Type aanbod te huur
Huurprijs € 1.250,= per maand

Voor de verhuur is een functionele bedrijfsunit beschikbaar, bestaande ca. 90 m² bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 90 m² op de verdieping, zijnde de Rietbaan 21H te Capelle aan den IJssel.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gelegen te Capelle aan den IJssel en maakt onderdeel uit van het recent gebouwde project Hoofdweg XS. Het project bestaat uit acht moderne bedrijfsruimtes.

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de Hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
  • Onderheide betonvloer;
  • Elektrisch bedienbare overheaddeur;
  • Loopdeur;
  • Elektrische heater;
  • Brandslanghaspel;
  • Toilet;
  • Pantry.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 1.250,= per maand excl. BTW en SK
 

Indeling

Circa 90 m² bedrijfsruimte op de begane grond
Circa 90 m² op de verdieping

 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

De servicekosten bedragen  € 24,= per maand exclusief BTW

 

Huurvoorwaarden


Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Auto gerelateerde werkzaamheden zijn niet toegestaan.