GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Molenbaan 11, Capelle aan den IJssel

Molenbaan 11
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 500 m²
Huurbaar vanaf 250 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 55,= per m² per jaar

Voor de verhuur zijn 2 kantoorverdiepingen beschikbaar gelegen op de 1e en 2e verdieping van elk circa 250 m² met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, onderdeel uitmakende van bedrijfscomplex Quartet.

Locatie en Bereikbaarheid

Het pand is gelegen aan de Molenbaan 11 in het ‘Hoofdweggebied’ te Capelle aan den IJssel.

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20.
 

Indeling

Circa 250 m² op de 1e verdieping
Circa 250 m² op de 2e verdieping

Voorzieningen

De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- Systeemplafond met inbouwarmaturen;
- Afgewerkte wanden;
- Aanwezige vloerbedekking;
- Aanwezige scheidingswanden;
- Kabelgoten;
- Te openen ramen;
- Verwarming d.m.v. radiatoren;
- Toiletten
- Pantry.
 

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

In overleg

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 55,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.