GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cypresbaan 15-37, Capelle aan den IJssel

Cypresbaan 15-37
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 245 m²
Huurbaar vanaf 100 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 65,= per m² per jaar

In het representatieve kantorencomplex “Central Trade Parc” is voor de verhuur beschikbaar totaal ca. 245 m² VVO kantoorruimte verdeeld over gebouw A en B. Huurmogelijkheden zijn er vanaf ca. 100 m² VVO.

Locatie en Bereikbaarheid

Het complex is gelegen op het bedrijvenpark Hoofdweg aan de Cypresbaan 15-37 te Capelle aan den IJssel. Het  Central Trade Parc, bestaande uit 2 moderne geschakelde torens, is een zichtlocatie direct langs de rijksweg A20. 

Het bedrijvenpark Hoofdweg is uitstekend bereikbaar per auto. De op- en afritten (Rotterdam -Alexander / Capelle aan den IJssel) van de A20 ligging op nog geen kilometer. Er is een directe busverbinding vanaf de Hoofdweg naar het NS-station Capelle-Schollevaar, alsmede het NS-/ metrostation Alexander. 

Voorzieningen

De kantoorruimtes zijn voorzien van o.a.:

-representatieve & ruime entreehal;
-twee liften;
-systeemplafonds met geïntegreerde energiezuinige verlichtingsarmaturen;
-luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling;
-sanitaire groepen per verdieping;
-pantry per verdieping;
-aanwezige vloerbedekking;
-aanwezige scheidingswanden;

*De mogelijkheid bestaat om, tegen een vergoeding, gebruik te maken van de aanwezige glasvezelverbinding.
 

Indeling

Op dit moment zijn gebouw A en B volledig verhuurd.


 

Huurprijs

Vanaf € 65,= per m²  per jaar exclusief BTW en servicekosten per kwartaal vooruit te betalen.

Huurtermijn

In overleg. Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

Het voorschot bedraagt € 30,= per m² per jaar exclusief BTW.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijzonderheden

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het bijbehorende parkeerterrein aanwezig waar tegen lage kosten een groot aantal parkeerplaatsen kan worden gehuurd.