GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cypresbaan 16-20, Capelle aan den IJssel

Cypresbaan 16-20
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 38 m²
Huurbaar vanaf 19 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 242,= per maand

Voor de verhuur zijn diverse representatieve units beschikbaar (vanaf 19 m²) gelegen op de 1e verdieping aan de Cypresbaan 16-20 te Capelle aan den IJssel. Bij de huur van een unit dient er tenminste 1 parkeerplaats afgenomen te worden.

Locatie en Bereikbaarheid

Het kantoorgebouw is gelegen in het Hoofdweggebied op 700m van afslag A20 Rotterdam-Alexander. De bus richting Intercitystation Rotterdam-Alexander stopt praktisch voor de deur. Voor een snelle hap of snack loopt u naar Mac Donalds. Winkelcentrum Alexandrium ligt om de hoek.
 

Huurtermijn

De minimale huurperiode voor een unit is 1 jaar.
 

Huurprijs

Kamer
1e verdieping

netto
Huurprijs
18.04 19 m² € 242,=
18.06 19 m² € 242,=
     

Huurprijzen van de kantoorkamers op de 1e verdieping zijn inclusief servicekosten, exclusief BTW en dienen maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. De units worden turn-key opgeleverd. Internet per eigen aansluiting. Glasvezel kan op aanvraag geleverd worden.
 

Oplevering

Unit 18.04 per 1 november 2021
Unit 18.06 per 1 januari 2022

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
  
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeren
De huurprijs van een parkeerplaats is € 35,= per maand excl. BTW.