No profit, no pay

Het huren of kopen van bedrijfsonroerend goed is voor veel ondernemingen geen alledaagse aangelegenheid. De complexiteit van de aspecten van het aanhuur- en/of aankooptraject worden vaak onderschat. Afgezien van het feit dat het ten koste gaat van uw eigen productiviteit, komt u als gebruiker vaak ook simpelweg kennis tekort om dit traject zelf te begeleiden. Alle met de aanhuur of aankoop gemoeide activiteiten kunnen wij voor u uitvoeren.

Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Opstellen van een volledig op uw bedrijf afgestemd 'programma van wensen en eisen'
• Inventariseren van de beschikbare objecten, welke voldoen aan dit programma
• Arrangeren van en de begeleiding bij de bezichtigingen van deze objecten
• Begeleiden van een eventuele bouwtechnische keuring
• Voeren van gesprekken met overheidsinstanties inzake bestemmingen en/of benodigde
  vergunningen
• Voeren van de onderhandelingen met het doel een huur- of koopovereenkomst tot stand te
  brengen, waarbij naast de huurprijs, ook over de huurvoorwaarden zal worden onderhandeld
• Schriftelijk vastleggen van de afspraken
• Begeleiden van de productie van de eventuele indelingstekeningen
• Adviseren en meedenken in de keuze van de verschillende indelingsvarianten
• Opstellen/beoordelen van de huur- of koopovereenkomst
• Begeleiden van de oplevering
• Opstellen/beoordelen van het opleveringsrapport

Door onze overtuiging dat wij niet alleen in praktische zin, maar ook in financiele zin een groot voordeel kunnen bezorgen, hanteren wij het in de markt unieke 'no profit no pay' systeem. Dit houdt in dat onze courtage uitsluitend over de huurderbesparing zal worden berekend!