GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Hoogeveenenweg 110, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoogeveenenweg 110
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 5.991 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € op aanvraag

Dit op een uitstekende zichtlocatie gelegen deels nieuw te ontwikkelen object bestaat uit circa 3.718 m² bedrijfsruimte en circa 1.840 m² nieuwe bedrijfsruimte met bijbehorende kantoorruimte van circa 433 m², verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping.

Locatie en Bereikbaarheid

Dit op een uitstekende zichtlocatie gelegen deels nieuw te ontwikkelen object bestaat uit circa 3.718 m² bedrijfsruimte en circa 1.840 m² nieuwe bedrijfsruimte met bijbehorende kantoorruimte van circa 433 m², verdeeld over de begane grond en de 1e verdieping aan de Hoogeveenenweg 110 op het bedrijventerrein “ De Hooge Veenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel.


Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Hoogeveenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel en is uitstekend bereikbaar. De locatie is gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en N219, welke een aansluiting geeft op de Rijksweg A12 (Den Haag - Utrecht).
 

Voorzieningen

Voorzieningen bedrijfsruimte:
 • spanthoogte 6,10 m;
 • monolithisch afgewerkte betonvloer;
 • maximale vloerbelasting van 1.300 kg/m² bestaande hal;
 • maximale vloerbelasting van 2.000 kg/m² nieuwe hal;
 • krachtstroomaansluiting;
 • LED-verlichtingsarmaturen.
 
Voorzieningen kantoorruimte:
 • systeemplafonds met ingebouwde LED-verlichtingsarmaturen;
 • pantry;
 • kabelgoten;
 • toiletgroep;
 • verwarming middels radiatoren;
 • afgewerkte wanden;
 • te openen ramen met dubbele beglazing.

 

Huurprijs

Op aanvraag.


 

Huurtermijn

In overleg.

Servicekosten

In overleg.
 

Oplevering

Verwachte oplevering 1 januari 2022.


 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.