GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Staalweg 2, Alphen aan den Rijn

Staalweg 2
Alphen aan den Rijn

Bedrijfsruimte

Metrage 86 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 900,= per maand

Het betreft 3 representatieve nieuwbouw bedrijfsunits (unit 24,25 en 27) elk bestaande uit totaal circa 86 m² BVO alsmede 1 parkeerplaats gelegen op het nieuw te ontwikkelen bedrijvencomplex aan de Staalweg te Alphen aan den Rijn.

Locatie en Bereikbaarheid

Het complex zal bestaan uit 44 zelfstandige bedrijfsunits, verdeeld over 3 gebouwen, van circa 86 m² BVO en circa 170 m² BVO. De units zijn separaat voor de verhuur beschikbaar.

Het geheel is gelegen langs de Heimanswetering op het vroegere Bos Betonterrein en per eigen vervoer goed bereikbaar via de noordkant van Alphen alsmede de zuidkant van Alphen via de Provinciale weg N11. Bereikbaarheid per openbaar vervoer is op loopafstand aanwezig.

Voorzieningen

  • Gewapende betonvloer begane grond (Monoliet afgewerkt). Vloerbelasting tot 1.000 kg/m²,
  • Verdiepingsvloer (hout);
  • Houten trap met bovenkwart;
  • Meterkast met aansluitingen t.b.v. van water en elektra (3x25A);
  • Elektrische overheaddeur (2700x3000 mm);
  • Aansluitingen vuilwaterafvoer. 
De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. Verhuurder is bereid om een pantry, toilet en/of zonnepanelen aan te brengen. Het aanbrengen hiervan zal worden verrekend met de casco huurprijs.
 

Indeling

Begane grond       : circa 43 m² BVO
Verdiepingsvloer   : circa 43 m² BVO
 

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 900,= per maand exclusief BTW en servicekosten in casco staat.
 

Servicekosten

In nader overleg.
 

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

Start bouw begin september 2022 / oplevering eind 2023.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
   
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Bestemmingsplan
De bedrijfsunits hebben een lichte industriefunctie.