GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Koning Willem-Alexanderlaan 193-195, Zevenhuizen

Koning Willem-Alexanderlaan 193-195
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 659 m²
Huurbaar vanaf 142 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 1.600,= per maand (vanaf)

Aan de Koning Willem Alexanderlaan 193-195 te Zevenhuizen is een bedrijvencomplex in aanbouw, bestaande uit 3 moderne, duurzame en representatieve bedrijfsunits. Afmetingen variëren van 182 m² kantoorruimte tot 662 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Voor de verhuur zijn unit 1A en 3 beschikbaar.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object zal worden voorzien van zonnepanelen, Led verlichtingsarmaturen en een aardwarmte installatie. Tevens zullen de units van een alarminstallatie (klasse 2) worden voorzien.  
 
Het object wordt gebouwd aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Zevenhuizen, ten zuidoosten van het bedrijventerrein Nijverheidscentrum. Zevenhuizen bevindt zich op een ideale locatie in de Randstad, op geringe afstand van Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Gouda. Via de N219 bent u binnen 5 minuten op zowel de A20 richting Rotterdam als de A12 richting Den Haag. Ook is Zevenhuizen met het openbaar vervoer uitstekend te bereiken. De Qliner heeft een vaste halte en met de reguliere buslijnen 175 en 177 reist u snel richting de grote steden. Het metronetwerk van Rotterdam is bereikbaar via het nabijgelegen Nesselande.
 

Indeling

Unit 1 A :
Circa 72 m² kantoorruimte op de begane grond
Circa 110 m² kantoorruimte op de verdieping
5 parkeerplaatsen
 
Unit 3:
Circa 429 m² bedrijfsruimte op de begane grond
Circa 24 m² opslagruimte op de entresol
Circa 24 m² kantoorruimte op de begane grond
5 parkeerplaatsen
 
 

Voorzieningen

Bedrijfsruimte:
- Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 2.000 kg/m²;
- Vrije hoogte circa 8 m¹;
- Vloerverwarming middels een aardwarmte-installatie;
- Lichtstraat t.b.v. daglichttoetreding;
- Elektrisch bedienbare overheaddeuren
- Separate loopdeuren;
- Verlichting middels LED armaturen;
- Toilet.
 
Kantoorruimte:
- Verwarming en koeling middels een aardwarmte-installatie;
- Te openen ramen;
- Systeemplafonds met geïntegreerde LED verlichtingsarmaturen;
- Pantry;
- Toilet.
 

Huurprijs

Unit 1 A:
De huurprijs bedraagt € 1.600,= per maand exclusief BTW en servicekosten. 

Unit 3:
De huurprijs bedraagt € 2.900,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 
 

Huurtermijn

5 jaar + 5 optiejaren

Huuringangsdatum

Indicatie 1e kwartaal 2021

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.