GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Swanlaweg 4 B en 4 C , Zevenhuizen

Swanlaweg 4 B en 4 C
Zevenhuizen

Bedrijfsruimte

Metrage 275 m²
Huurbaar vanaf 120 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 700,= per maand (vanaf)

Twee multifunctionele bedrijfsobjecten gelegen aan de Swanlaweg 4B en 4C te Zevenhuizen, respectievelijk bestaande uit circa 120 m² bedrijfsruimte en circa 275 m² bedrijfsruimte.

Locatie en Bereikbaarheid

De objecten zijn gelegen aan de Swanlaweg te Zevenhuizen en zijn uitstekend bereikbaar door de centrale ligging tussen Gouda, Rotterdam en Zoetermeer.
 

Indeling

Swanlaweg 4B
Begane grond
Bedrijfsruimte circa 90 m² BVO
 
Verdieping
Verdiepingsvloer circa 30 m² BVO

Swanlaweg 4C
Begane grond
Bedrijfsruimte circa 165 m² BVO
 
Verdieping
Verdiepingsvloer circa 110 m² BVO
 

Voorzieningen

De objecten beschikken onder andere over de navolgende voorzieningen:
 
Swanlaweg 4B
- Betonnen vloer (vloerbelasting 2000 kg per m²);
- Elektrische overheaddeur met loopdeur;
- Krachtstroomvoorziening;
- Licht armaturen (LED);
- Heater (indirect gestookt);
- Toilet;
- Uitstortgootsteen;
- Entresolvloer (vloerbelasting 350 kg/m²);
- Vrije hoogte 6 m1.
 
Swanlaweg 4C
Bedrijfsruimte
- Betonnen vloer (vloerbelasting 2000 kg per m²);
- Elektrische overheaddeur met loopdeur (achterzijde);
- Krachtstroomvoorziening;
- Licht armaturen;
- Heater (indirect gestookt);
- Lichtstraat;  
- Keuken;
- Toilet;
- Vrije hoogte 6 m1;
- Entresolvloer (vloerbelasting 350 kg/m²);
 
Kantoorruimte (gelegen op de entresolvloer)
- Systeemplafond;
- Afgewerkte vloer;
- Inbouwarmaturen;
- Radiatoren;
- Systeemwanden;
- Kabelgoten;
- Te openen ramen met dubbel glas.
 

Huurprijs

Swanlaweg 4B : €    700,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
Swanlaweg 4C : € 1.600,= per maand exclusief BTW en servicekosten.
 

Huurtermijn

In overleg.

Oplevering

In overleg. 

Servicekosten

In overleg.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringang, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.