GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Industrieweg 130, Rotterdam

Industrieweg 130
Rotterdam

Kantoorruimte

Metrage 1.120 m²
Huurbaar vanaf 555 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 65,= per m² per jaar

Voor de verhuur is beschikbaar circa 1.120 m² v.v.o. kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen aan de Industrieweg 130 te Rotterdam. Zie voor meer informatie ook www.industriewegrotterdam.nl

Locatie en Bereikbaarheid

Voor de verhuur is beschikbaar circa 1.120 m² v.o. kantoorruimte verdeeld over 2 verdiepingen aan de Industrieweg 130 te Rotterdam. De beschikbare ruimte maakt onderdeel uit van een complex met een afmeting van circa 5.244 m² kantoor-/ showroom-/ bedrijfsruimte gelegen aan de Industrieweg 130-134 op het bedrijventerrein “Spaanse Polder” te Rotterdam. Tevens is er in de kelderruimte circa 185 m2  v.v.o. archiefruimte beschikbaar. Deelverhuur is bespreekbaar.

In het naastgelegen pand aan de Industrieweg 134 te Rotterdam is totaal circa 3.549 m2 v.v.o. bedrijfs-/ en kantoorruimte beschikbaar.

De Industrieweg is gelegen in de Spaanse Polder op een zichtlocatie langs de A-20, en is uitstekend bereikbaar door de directe ligging nabij de op- en afritten van de rijksweg A-20 (Hoek van Holland-Gouda-Utrecht) en geeft een directe aansluiting op de rijksweg A-13 (Rotterdam-Den Haag).

Voorzieningen

De kantoorruimte zal worden opgeleverd voorzien van onder meer de volgende voorzieningen:
• representatieve entree;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• 2x sanitaire voorziening per verdieping;
• luxe pantry voorzien van vaatwasser en koelkast;
• c.v.-installatie;
• kabelgoten;
• airconditioning;
• lamellen (wit).

Indeling

• Circa 570 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.
• Circa 555 m² kantoorruimte op de 3e verdieping.

Tevens is er in de kelderruimte circa 185 m²  v.v.o. archiefruimte beschikbaar.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 65,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

Per direct

Servicekosten

De servicekosten zijn onderverdeeld in twee componenten;
• Vaste servicekosten van € 18,-- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als
verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten.

De vaste servicekosten omvatten onder meer:
o gevel- en glasbewassing;
o onderhoud lift;
o onderhoud installaties;
o keuring brandslanghaspels;
o preventief bouwkundig onderhoud;
o onkruidbestrijding om het pand;
o glasverzekering;
o onderhoud bestrating;
o beheer.

• Variabele servicekosten van € 22,-- per m² per jaar te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten.

De variabele servicekosten omvatten onder meer:
o elektraverbruik in het gehuurde;
o waterverbruik in het gehuurde;
o gasverbruik in het gehuurde.

Schoonmaakkosten van de gehuurde ruimte en kosten voor de beveiliging/ alarm zijn niet in de servicekosten meegenomen.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW. Het storten van een waarborgsom is bij huur van dit object niet mogelijk.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijzonderheden

Parkeerplaatsen
Achter het pand ligt een omheind terrein met 20 parkeerplaatsen die naar rato zullen worden verdeeld. De huur van een parkeerplaats bedraagt € 500,= per jaar exclusief BTW.

Hiernaast worden er, zolang beschikbaar, op flexibele basis extra parkeerplaatsen verhuurd.

Duurzaam
De kantoren voldoen volledig aan de laatste richtlijnen en zijn energiezuinig en duurzaam ingericht.