GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Hoogeveenenweg 110-112, Nieuwerkerk aan den IJssel

Hoogeveenenweg 110-112
Nieuwerkerk aan den IJssel

Bedrijfsruimte

Metrage 7.600 m²
Huurbaar vanaf 300 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 20,= per m² per jaar

Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 1.630 m² kantoorruimte en circa 3.532 m² opslagruimte in de kelder gelegen aan de Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deelverhuur van het kantoor vanaf circa 300 m² behoort tot de mogelijkheden.

Locatie en Bereikbaarheid

Een representatief bedrijfsobject bestaande uit circa 1.630 m² kantoorruimte en circa 3.532 m² opslagruimte in de kelder gelegen aan de Hoogeveenenweg 110-112 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deelverhuur van het kantoor vanaf circa 300 m² behoort tot de mogelijkheden. Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op het eigen afsluitbare terrein.


Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Hoogeveenen” te Nieuwerkerk aan den IJssel en is uitstekend bereikbaar. De locatie is gesitueerd direct nabij de op- en afritten van rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht).

Voorzieningen

Kantoorruimte:

 • entreehal met receptie balie en wachtruimte;
 • personenlift;
 • glad afgewerkte geegaliseerde vloeren. Gereed voor vloerbedekking;
 • ingedeeld in diverse verrekken;
 • kabelgoten t.b.v. electra-, telefonie en databekabeling;
 • systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
 • afgewerkte wanden;
 • gescheiden dames en heren toilet per etage;
 • pantry voorziening per etage. 

Opslagruimte:

 • Vrije hoogte 2.9m;
 • Draagvermogen vloer 2.000 kg/m;
 • Toegang vanuit een gezamelijke laad- en loszone;
 • Laden en lossen middels een lift. Parkeerterrein/buitenterrein:

 • omheind en bestraat buitenterrein;
 • afsluitbare toegangshekken;
 • groenvoorziening;
 • parkeervakaanduiding.

Indeling

Het object is als volgt ingedeeld:
Kantoorruimte 1e verdieping       ca.    350 m²
Kantoorruimte 2e verdieping       ca.    682 m²
Kantoorruimte 3e verdieping       ca.    598 m²
Bedrijfsruimte kelder                    ca. 3.532 m²
 
 

Huurprijs

Huurprijs kelderruimte
€ 20,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten
 
Huurprijs kantoorruimte
€ 90,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 
Huurprijs parkeren
€ 250,= per plaats per jaar exclusief BTW.
 
 

Huurtermijn

Nader overeen te komen.

Huuringangsdatum

In overleg

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.