GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Westbaan 324, Moordrecht

Westbaan 324
Moordrecht

Bedrijfsruimte

Metrage 1.638 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 147.500,= per jaar

Op bedrijventerrein “Gouwe Park” te Moordrecht is voor de verhuur beschikbaar dit functionele bedrijfsobject bestaande uit circa 1.258 m2 bedrijfsruimte met circa 380 m² kantoorruimte alsmede 20 parkeerplaatsen gelegen aan de Westbaan 324 te Moordrecht.

Locatie en Bereikbaarheid

Het object is gebouwd in 2009 en maakt een zeer representatieve indruk.
 
Het bedrijventerrein Gouwe Park is centraal gelegen in de Randstad nabij de steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het bedrijventerrein is bereikbaar door middel van een hoofdontsluiting op de Provinciale weg (N207), welke aansluit op de Rijksweg A20 (Rotterdam-Utrecht) middels de vernieuwde afrit Moordrecht. Door de onlangs gerealiseerde Parallelstructuur A12 is er eveneens een directe aansluiting op de Rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht) tot stand gekomen.
Gouwe Park heeft een frequente openbaar vervoersverbinding (Arriva stadsbus 6) vanaf station Gouda Centraal.
 

Indeling

Begane grond
Circa  1.258 m² bedrijfsruimte            
Circa     190 m² kantoorruimte
 
1e verdieping
Circa    190 m² kantoorruimte
 
 

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
 • Onderheide betonvloer voorzien van vloercoating;
 • Vrije hoogte 5,85 meter;
 • 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren (4,8 x 4,5);
 • Verlichting middels TL-armaturen met bewegingsmelders;
 • Verwarming middels gasheaters;
 • Krachtstroomaansluitingen;
 • Daglichttoetreding middels lichtstraten en gevelkozijnen.

De kantoorruimte is voorzien van:
 • Representatieve entree;
 • Systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen;
 • Ingedeeld in diverse vertrekken middels scheidingswanden;
 • Afgewerkte wanden;
 • Vloerbedekking middels tegels / vloerbedekking;
 • Verwarming middels radiatoren / convectoren;
 • Gescheiden toiletgroep per verdieping;
 • Keuken c.q. kantine
 • Wandkabelgoten ten behoeve van data en elektrabekabeling;
 • Te openen ramen;
 • Binnenzonwering;
 • Beveiligings- en ontruimingsinstallatie. 

Huurtermijn

5 jaar + 5 jaar.
 

Huuringangsdatum

Indicatie januari 2021
 

Huurprijs

De huurprijs voor het object bedraagt € 147.500,= per jaar exclusief BTW en servicekosten.
 

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
 
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 

Bijzonderheden

Parkeren
Op het bij het gehuurde behorende onderheide parkeerterrein bevinden zich 20 parkeerplaatsen.