GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Rivium Boulevard 34, Capelle aan den IJssel

Rivium Boulevard 34
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 985 m²
Huurbaar vanaf 300 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 115,= per m² per jaar

Deze vrijstaande kantoorvilla is gelegen op kantorenpark ‘Rivium’ op korte afstand van de diverse in- en uitvalswegen. Het object heeft een oppervlakte van circa 985 m² verdeeld over 4 bouwlagen en beschikt over een energielabel A! Deelverhuur is mogelijk vanaf ca. 300 m².

Locatie en Bereikbaarheid

Het Rivium Business Park is gelegen direct langs en zichtbaar vanaf de Rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen). Op dit Business park zijn ruim 250 bedrijven gehuisvest alsmede enkele horecagelegenheden zoals het herbouwde historische Zalmhuis met een prachtig uitzicht over de Maas. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de ligging nabij de op- en afritten van de rijksweg A16, met een aansluiting op het Rotterdamse wegennet (de rijkswegen A20, A15 en A13).

De bereikbaarheid van het 'Businesspark Rivium' per openbaar vervoer is goed. De Rivium ParkShuttle zorgt voor een directe verbinding met het nabij gelegen metro-/ busstation Kralingse Zoom en het bijbehorende transferium (P+R Kralingse Zoom).
 
 

Voorzieningen

Het object zal worden opgeleverd inclusief:
• representatieve entree met imposante trappartij en natuurstenen vloer;
• lift;
• kantoren voorzien van systeemplafonds met verlichtgingsarmaturen;
• luchtbehandeling systeem met koeling;
• verwarming d.m.v radiatoren;
• nette sanitaire voorzieningen per bouwlaag;
• te openen ramen (draai/kiep);
• kabelgoten ten behoeve voorzien van elektra aansluitingen en met ruimte voor
   het aanbrengen van databekabeling;
• brandmeldinstallatie;
• pantry.
 
In nader overleg tussen huurder en verhuurder kan het definitieve niveau van oplevering worden bepaald.
 

Indeling

Begane grond  : ca. 307 m²
1e verdieping   : ca. 279 m²
2e verdieping   : ca. 311 m²
Archief/zolder   : ca.  88 m²
 

Huurprijs

Huurprijs kantoor/parkeerplaatsen
Kantoor              : € 115,= per m² per jaar excl. BTW en servicekosten
Parkeerplaats    : €  550,= per plaats per jaar excl. BTW
 

Huurtermijn

Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.
 

Huuringangsdatum

Per direct

Servicekosten

In overleg

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurbetaling
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalenderkwartaal.

Huurprijswijziging              
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen dan wel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.
 
 

Bijzonderheden

Energielabel
Het object beschikt over een energielabel A.

Parkeren
Het object beschikt over een eigen afsluitbaar parkeerterrein. Op dit terrein zijn 21 parkeerplaatsen beschikbaar.