GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Rietbaan 8,10,12, Capelle aan den IJssel

Rietbaan 8,10,12
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 3.437 m²
Huurbaar vanaf 120 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 70,= per m² per jaar

In het “Hoofdweggebied” te Capelle aan den IJssel ligt een complex van 3 vrijwel identieke gebouwen bestaande uit totaal circa. 4.449 m² kantoorruimte gelegen aan de Rietbaan 8, 10 en 12. Voor de verhuur is momenteel circa 3.437 m² representatieve kantoorruimte beschikbaar. Deelverhuur behoor

Locatie en Bereikbaarheid

Het Hoofdweggebied is gelegen direct langs de Rijksweg A-20 (Rotterdam-Gouda-Utrecht) en de hoofdweg, de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein, en tevens de verbindingsweg naar de in ontwikkeling zijnde wijk Nesselande. De bereikbaarheid per auto is uitstekend door de in de directe nabijheid gelegen op- en afritten van de rijksweg A-20. 

Voorzieningen

De kantoorruimtes zullen in huidige staat worden opgeleverd inclusief:

-Representatieve entree voorzien van tochtsluis;
-Personenlift;
-Dubbele beglazing;
-Pantry (aansluiting) per verdieping;
-Gescheiden dames- en heren toilet per verdieping;
-Aanwezige scheidingswanden;
-Aanwezige vloerbedekking.

Voor wat betreft de ruimte aan de Rietbaan 8 (gebouw I) bestaat optioneel de mogelijkheid tot het aanbrengen van een overheaddeur op de begane grond hetgeen deze verdieping geschikt maakt voor gebruik ten behoeve van lichte opslag en/of archiefruimte.

Indeling

Adres Verdieping PP Beschikbaar
Gebouw I        
Rietbaan 8 Begane grond 434   Direct
Rietbaan 8 1e verdieping 449   Direct
Rietbaan 8 2e verdieping 449   Direct
Totaal # 8   1.331 30  
         
Gebouw II        
Rietbaan 10 Begane grond 434   Direct
Rietbaan 10 1e verdieping 449   Direct
Rietbaan 10 2e verdieping 449   Direct
Rietbaan 10 3e verdieping 453   Direct
Totaal # 10   1.785 45  
         
Gebouw III        
Rietbaan 12 Begane grond 120   Direct
Rietbaan 12 1e verdieping 200   Direct
Totaal # 12   320 27  

Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 70,= per m² v.v.o. per jaar exclusief BTW. Huurbetaling per kwartaal vooruit.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

Per direct.

Servicekosten

Het voorschot op de servicekosten bedraagt € 30,= per m² v.v.o. per jaar exclusief BTW. Betaling per kwartaal vooruit.

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.
 
Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.
 
Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijzonderheden

Per 42 m² is er 1 parkeerplaats beschikbaar. De huurprijs bedraagt € 350,= per plaats per jaar exclusief de BTW.