GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Rhijnspoor 209, Capelle aan den IJssel

Rhijnspoor 209
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 799 m²
Huurbaar vanaf 180 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 110,= per m² per jaar

Voor de verhuur is momenteel ca. 799 m² kantoorruimte beschikbaar verdeeld over de 2e en 3e verdieping in het kantoorgebouw aan het Rhijnspoor 209 op het “Businesspark Rhijnspoor” te Capelle aan den IJssel, direct naast metro- en busstation Capelsebrug. Meer info; www.rhijnspoor.nl

Locatie en Bereikbaarheid

Het park is gelegen langs en uitstekend zichtbaar vanaf de Abram van Rijckevorselweg, tussen het metrostation "Capelsebrug" en het "Capelseplein". De Abram van Rijckevorselweg is de doorgaande weg vanaf de A-16 richting Capelle aan den IJssel en de Krimpenerwaard. De ligging naast het metro- en busstation "Capelsebrug" maakt de bereikbaarheid per openbaar vervoer optimaal. 

Voorzieningen

De kantoorruimtes worden opgeleverd in huidige staat met de volgende algemene voorzieningen:
• representatieve entree;
• te openen ramen met dubbele beglazing;
• kabelgoten met inbouwwandcontactdozen;
• verlaagde systeemplafonds met geïntegreerde verlichting (niveau 450 lux);
• centrale verwarming middels radiatoren;
• pantry op elke kantoorverdieping;
• dubbele toiletgroep op elke kantoorverdieping;
• 3-voudige mechanische ventilatie met topkoeling in de kantoren;
• Inbraakalarminstallatie (geldt niet voor alle aangeboden ruimtes);
• vloerbelasting 400 kg/m².

Indeling

2e verdieping
- vleugel Noord ca. 259 m² kantoorruimte 2 parkeerplaatsen

3e verdieping
- vleugel Noord ca.180 m² kantoorruimte met 2 parkeerplaatsen
- vleugel Oost ca.180 m² kantoorruimte met 2 parkeerplaatsen
 

Huurprijs

€ 110,= per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurtermijn

In overleg

Huuringangsdatum

Per direct.

Servicekosten

De (vaste) servicekosten bedragen € 18,= per m² per jaar exclusief BTW

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW..

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Bijzonderheden

Nutsvoorzieningen
Het voorschot op de nutsvoorzieningen bedraagt € 23,= per m² per jaar exclusief BTW.

Parkeren
De parkeerplaatsen zijn gelegen op eigen terrein.

Huurprijs parkeerplaatsen
€ 500,= per plaats per jaar exclusief BTW

Bekijk het Rhijnspoor op youtube