GOUD - Bedrijfshuisvesting

Plaats / Straat

Oppervlakte
Bekijk omgeving

Cypresbaan 16-20, Capelle aan den IJssel

Cypresbaan 16-20
Capelle aan den IJssel

Kantoorruimte

Metrage 177 m²
Type aanbod Te huur
Huurprijs € 999,= per maand

Voor de verhuur is er op de 2e verdieping ca. 177 m² BVO kantoorruimte beschikbaar aan de Cypresbaan 16-20 te Capelle aan den IJssel. Parkeerplaatsen worden naar rato vergeven op eigen terrein.

Locatie en Bereikbaarheid

Het kantoorgebouw is gelegen in het Hoofdweggebied op 700m van afslag A20 Rotterdam-Alexander. De bus richting Intercitystation Rotterdam-Alexander stopt praktisch voor de deur. Voor een snelle hap of snack loopt u naar Mac Donalds of restaurant de Beren. Winkelcentrum Alexandrium ligt om de hoek. 
 

Huurprijs

Voor de verdieping geldt een huurprijs van € 999,= exclusief BTW en servicekosten per maand. Deze prijs is gebaseerd op het opleveringsniveau in huidige staat. 

Servicekosten

De servicekosten voor deze ruimte bedragen € 35,= per m² per jaar.

 

Huurtermijn

De minimale huurperiode is 3 jaar.

Oplevering

Per direct

Bijzonderheden

Parkeren
De huurprijs van een parkeerplaats is € 35,= per maand excl. BTW.
 

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ), versie januari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen aangevuld met bijzondere bepalingen.

Huurprijswijziging          
In aanvulling op artikel 17.1 e.v. van de algemene bepalingen, is Huurder ermee bekend dat Verhuurder te allen tijde de laatste prijsindexcijfers van het CBS hanteert. Dit betekent dat het in artikel 17.1 van de algemene bepalingen genoemde basisjaar overeenkomstig wijzigt c.q. wordt aangepast, indien het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuw basisjaar ‘introduceert’ voor de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens.

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten
ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW.
 
Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.
  
Algemeen
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze projectinformatie en de hierin opgenomen gegevens, kan Goud Bedrijfshuisvesting niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden, onvolledigheden, dan wel onjuistheden in de weergegeven informatie. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatie niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.